Z A P R O S Z E N I E - Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody ZO LOP w Skierniewicach


Z A P R O S Z E N I E

Opiekun Szkolnego Koła
Ligi Ochrony Przyrody ZO LOP w Skierniewicach

Z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody,
Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach organizuje spotkanie
z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP, na które serdecznie zaprasza

Cel spotkania:
 • integracja środowiska działaczy LOP;
 • podsumowanie działalności Zarządu Okręgu LOP w 2015r.,
 • przedstawienie planu zamierzeń Zarządu Okręgu LOP na 2016r.,
 • wymiana informacji i opinii o aktualnych problemach ochrony przyrody oraz funkcjonowania Szkolnych Kół LOP.
Uczestnicy: członkowie Zarządu Okręgu LOP, członkowie i opiekunowie Szkolnych Kół LOP, zaproszeni goście.
Miejsce i termin: Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach,
06.02.2016r., godz. 930

Proponowany porządek i przebieg spotkania:
 1. Otwarcie, powitanie gości i pozostałych przybyłych.
 2. Słowo wstępne: przedstawienie celu i porządku spotkania, przedstawienie członków ZO LOP, przyjęcie porządku obrad (prezes ZO LOP). Występ artystyczny członków Szkolnego Koła LOP z Gimnazjum Nr 2 w Skierniewicach.
 3. Powołanie protokolanta oraz komisji wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń Ligi Ochrony Przyrody – prezes i wiceprezes ZO LOP w Skierniewicach.
 5. Referat wprowadzający, dyrektor Stanisław Pytliński ZPKWŁ Terenowy Oddział  BPK                    w Skierniewicach.
 6. Omówienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych w 2015r. (wiceprezes ZO LOP D. Wójcik ) oraz prezesi Zarządu Oddziałów w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu.
 7. Informacja o bieżącej działalności ZO LOP w Skierniewicach:
-          stan organizacyjny i finansowy Okręgu ( I. Leśniewicz), wpłaty 1% na rzecz ZO LOP w Skierniewicach (członek ZO LOP  K. Zbierska),
-          organizacja XII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej (członek ZO LOP  M. Bazylak),
-          organizacja XVI Rajdu Dnia Ziemi ( I. Leśniewicz).
 1. Podsumowanie konkursu „Mój Las" w roku szkolnym 2015/2016, ogłoszenie wyników
  i rozdanie nagród ( K. Zbierska, D. Wójcik).
 2. Podsumowanie konkursu „Fotonatura” - IX edycja w roku szkolnym 2015/16, ogłoszenie wyników
  i rozdanie nagród (K. Zbierska, D. Wójcik).
 3. Podsumowanie konkursu „Literatura zaklęta w leśnych wersach" VII edycja, w roku szkolnym 2015/16,     ogłoszenie wyników i rozdanie nagród ( K. Zbierska, D. Wójcik).
 4. Informacja o głównych zamierzeniach ZO LOP w 2016r. (I. Leśniewicz). Dyskusja oraz wymiana doświadczeń i opinii dotyczących funkcjonowania Szkolnych Kół LOP  (opiekunowie kół) oraz zaproszeni goście.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie spotkania (ok. godz. 1300 ).
                                                                     Z poważaniem
                                                                         Prezes Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach
     mgr Iwona Leśniewicz