Archiwum


Opis zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 2020r

Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2020

RODO - ZO LOP SKIERNIEWICE
> KONKURSY 2019 <

Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2019Opis zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 2018r

Zadanie: "EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH KOŁACH LIGI OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" – edycja 2018

> DZIAŁALNOŚĆ 2018 <

> KONKURSY 2018 <

Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2018Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi 2017

Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji Urzędu Miasta w Skierniewicach 2017

Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2017

> DZIAŁALNOŚĆ 2017 <

> KONKURSY 2017 <Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi 2016

Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji Urzędu Miasta w Skierniewicach 2016

Fundusz dla Przyrody na 2016:
https://lopskierniewice.blogspot.com/p/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2016

> KONKURSY 2016 <

> DZIAŁALNOŚĆ 2015/2016 <Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi 2015

> KONKURSY 2015 <