Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2018


Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2018

L.p.

Zamierzenia

Termin realizacji

Jednostki współdziałające

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

1.

Posiedzenia ZO LOP

03.03. 2018r.

VI 2018r.

X 2018r., XII 2018r.

ZG LOP w Warszawie

Samorządy gmin i miast

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Zatwierdzenie planu zamierzeń na 2018r.

2.

Obchody Dnia LOP

09.01.2018r.

Radio RSC, lokalna prasa

Prezes Zarządu

Opiekunowie SK LOP

Udzielenie wywiadu, artykuły do Przyrody Polskiej

3.

Organizacja spotkania ZO LOP

 z opiekunami szkolnych kół LOP

03.03.2018r.

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

w Skierniewicach

Prezes Zarządu

Opiekunowie SK LOP

Współpraca członków Zarządu i opiekunów SK LOP

4.

Wystąpienie do Urzędu Miasta Skierniewice z wnioskiem o dofinansowanie zadań w 2018r.

I/II 2018r.

Miasto Skierniewice

Prezes ZO LOP

Skarbnik ZO LOP

Złożenie wniosku

5.

Wystąpienie do WFOŚiGW

w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadań w 201r.

III 2018r.

WFOŚiGW w Łodzi

Prezes ZO LOP

Skarbnik ZO LOP

Złożenie wniosku

6.

Wystąpienie do gmin i powiatów, instytucji z wnioskami o dofinansowanie.

Cały rok

Samorządy gmin i miast, Nadleśnictwa, Bank Spółdzielczy

Zarząd Okręgu

Opiekunowie SK LOP

Urzędy Gmin

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

7.

Obchody Dnia Ziemi

- XVIII Rajd pieszy Dnia Ziemi w Nieborowie

- XVI Rajd pieszy Dnia Ziemi w Skierniewicach

21.05.2018r. Nieborów

18.05.2018r. Skierniewice

OSIR, WORD, Dyrekcja BPK, WODN Skierniewice,

Komenda Policji,

SP 4 Skierniewice, osoby współpracujące

Zarząd Oddziału LOP w Łowiczu

Prezes / Wiceprezes, członkowie

Zarządu Okręgu LOP,

Opiekunowie SK LOP, Komisje Konkursowe

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

8.

Obchody Dnia Ochrony Środowiska

05.06.2018r.

Nadleśnictwo Skierniewice

WODN Skierniewice, finał XIII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej

Zarząd Okręgu

M. Bazylak

Opiekunowie SK LOP

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

9.

Obchody Dni Ochrony Przyrody: Dni Lasu, Święto Drzewa, Bieg Leśnika

19-24.10.2018r.

10.10.2018r.

Nadleśnictwo Skierniewice

Zarząd Okręgu 

Opiekunowie SK LOP

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

10.

Organizacja XIV Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych

21.03.2018r.

23.04.2018r.

05.06.2018r.

Nadleśnictwo Skierniewice

WODN Skierniewice

Zarząd Okręgu

M. Bazylak

Opiekunowie SK LOP

Powołanie Komisji Konkursowej

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

11.

XI Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura zaklęta w leśnych wersach”

31.12.2018r.

WODN Skierniewice,

LO im. B. Prusa w Skierniewicach

Prezes Zarządu Okręgu

Komisja Konkursowa

Materiały do Biuletynu

Wydanie almanachu

12.

Konkursy przyrodniczo - ekologiczne dla przedszkoli

IV, V, IX 2018r.

Przedszkola Nr 1, Nr 3, Nr 8, Nr 10 w Skierniewicach,

Przedszkole ZPO w Nieborowie

ZO LOP, Opiekunowie Przedszkolnych Kół LOP

Komisje Konkursowe

Eko-olimpiada - Przedszkole Nr 8,

Chronimy rośliny i zwierzęta 90 – lecie Ligi Ochrony Przyrody - Przedszkole Nr 3,

Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej ph. Człowiek mały i duży przyrodzie służy - Przedszkole Nr 1,

Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – Przedszkole Nr 10,

Ziemia, przyroda i ja - Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie

13.

 XIII Okręgowy Konkurs fotograficzny Fotonatura

30.11.2019r.

Nadleśnictwo Skierniewice

WODN Skierniewice

Dyrekcja BPK Skierniewice

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Komisja Konkursowa

Materiały do Biuletynu Informacyjnego, Wystawy prac uczniów

14.

Akcja „Sprzątanie Świata”

- segregacja baterii

IX 2019r.

Cały rok

UM Skierniewice

Organizacja Odzysku Reba

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

15.

Opracowanie i druk Biuletynu Informacyjnego Nr 14

II – X / 2018r.

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP

Zespół redakcyjny

Prezes ZO LOP

 Druk Biuletynu Informacyjnego

16.

Obchody 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Polsce i rejonie działania Zarządu Okręgu w Skierniewicach

Cały rok

15.06.2018r.

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP, instytucje współpracujące

PWSZ w Skierniewicach

ZO LOP w Skierniewicach

Opiekunowie SK LOP

Byli członkowie ZO LOP

Spotkanie z zasłużonymi członkami Ligi
w Skierniewicach

17.

Przeprowadzenie XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las”

IX – XI / 2018r.

Szkolne Koła LOP

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Komisja Konkursowa

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

18.

Wycieczki do CEPL i Arboretum

w Rogowie, Ogród Botaniczny w Powsinie i Łodzi , Ogród Zoologiczny w Łodzi

Cały rok

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP

Koordynacja ZO LOP

 K. Zbierska

Sprawozdania z wycieczek, materiały do Biuletynu Informacyjnego

19.

Zakup i rozprowadzenie wśród członków LOP wydawnictw Ligi, 

Cały rok

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP Udostępnianie zbiorów bibliotecznych ZO LOP

( Przyroda Polska) 

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Przekazanie materiałów podczas imprez środowiskowych

20.

Publikacje w „Przyrodzie Polskiej”

i innych wydawnictwach ekologicznych.

Cały rok

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP

Opiekunowie SK LOP

Członkowie ZO LOP

Zamieszczanie artykułów w Przyrodzie Polskiej

21.

Rozprowadzenie publikacji ZO LOP

w Skierniewicach

15.06. 2018r.

ZO LOP w Skierniewicach

Opiekunowie SK LOP

Byli członkowie ZO LOP

Prezes ZO LOP

Przekazanie materiałów podczas imprez środowiskowych

22.

 Organizacja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego w Rawie Maz.

19.04.2018r.

Oddział LOP Rawa Maz.

Szkolne Koła LOP Rawa Maz.

Prezes Zarządu Oddziału LOP w Rawie Maz.,
Opiekunowie SK LOP

Prezentacja prac, materiały do Biuletynu Informacyjnego

23.

Współpraca z Nadleśnictwem Skierniewice - konferencje i warsztaty

Cały rok

14.09.2018r.

Nadleśnictwo Skierniewice

Opiekunowie SK LOP

Członkowie ZO LOP

Wykłady i warsztaty dla opiekunów i uczniów szkolnych kół LOP

24.

Współpraca z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym

w Skierniewicach - rajdy piesze, projekty edukacyjne, konferencje i warsztaty, obchody 90-lecia Ligi

Cały rok

Dyrekcja i pracownicy

ZPKWŁ w Łodzi

ZO LOP w Skierniewicach

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

25.

Udział w Forum Ekologicznym w Zduńskiej Woli

X /XI 2018r.

Oddział LOP Łowicz

Szkolne Koła LOP

Prezes Zarządu Oddziału LOP w Łowiczu

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

26.

Współudział w X Festiwalu Nauk PWSZ w Skierniewicach

21-30.05.2018r.

PWSZ w Skierniewicach

Woda jako źródło, promocja Ligi podczas Pikniku Rodzinnego

Prezes, Wiceprezes

Zarządy Oddziałów LOP

Opiekunowie SK LOP

Udział w organizacji Pikniku Rodzinnego

27.

Pomoc w realizacji wniosków o dofinansowanie zadań edukacji ekologicznej

Cały rok

Szkolne Koła LOP z terenu działania Okręgu

Prezes ZO LOP

Opiniowanie podjętych zadań

28.

Zajęcia terenowe w ramach szkolenia zawodowego nauczycieli

VI - IX 2018r.

Szkolne Koła LOP z terenu działania Okręgu

Prezes ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Organizacja grup szkolnych

29.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura

w Skierniewicach

Cały rok

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Delegatura w Skierniewicach

Prezes i Wiceprezes

ZO LOP

Prezentacja prac, udział

w konkursach, w ewaluacji zewnętrznej