Zarząd


Stan Organizacyjny Okręgu LOP
w Skierniewicach


Obecny Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński działają od 14 kwietnia 2018 roku. Członkowie tych władz zostali wybrani w tym dniu podczas X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOP.


W skład Zarząd Okręgu LOP wchodzą:

Iwona Leśniewicz – Prezes Zarządu

Danuta Wójcik – Wiceprezes Zarządu

Beata Kowalczyk – Skarbnik Zarządu

Lucja Supera – Sekretarz Zarządu

Mariusz Bazylak – Członek Zarządu

Elżbieta Górska – Członek Zarządu

Anna Traut - Seliga – Członek Zarządu

Ewa Wieczorek - Członek Zarządu


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Anna Maj – Przewodnicząca Komisji

Aneta Woźniak – Sekretarz Komisji

Bogusława Chojecka – Członek Komisji


W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

Ewa Krawiec – Przewodnicząca

Jadwiga Wojcieszek - Sekretarz

Irena Matuszczyk – Członek Sądu