Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2017


Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2017

L.p.
Zamierzenie
Termin realizacji
Jednostki współdziałające
Odpowiedzialny za realizację
Uwagi
1.
Posiedzenia ZO LOP

18.02. 2017r.
VI 2017r.
X 2017r., XII 2017r.
ZG LOP w Warszawie
Samorządy gmin i miast
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Zatwierdzenie planu zamierzeń na 2017r.
2.
Obchody Dnia LOP
09.01.2017r.
Radio RSC, lokalna prasa
Prezes Zarządu
Opiekunowie SK LOP
Udzielenie wywiadu, artykuły do Przyrody Polskiej
3.
Organizacja spotkania ZO LOP
 z opiekunami szkolnych kół LOP
18.02.2017r.
Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
w Skierniewicach
Prezes Zarządu
K. Zbierska
Współpraca członków Zarządu i opiekunów SK LOP

4.
Wystąpienie do Urzędu Miasta Skierniewice z wnioskiem o dofinansowanie zadań  w 2017r.
13.01.2017r.
Miasto Skierniewice
Prezes ZO LOP

Złożenie wniosku
5.
Wystąpienie do WFOŚiGW
w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadań w 2017r.
II 2017r.
WFOŚiGW w Łodzi
Prezes ZO LOP

Złożenie wniosku
6.
Wystąpienie do gmin i powiatów, instytucji z wnioskami o dofinansowanie.
Cały rok
Samorządy gmin i miast, Nadleśnictwa, Bank Spółdzielczy
Zarząd Okręgu
Opiekunowie SK LOP
Urzędy Gmin
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
7.
Obchody Dnia Ziemi
- XVII Rajd pieszy Dnia Ziemi w Nieborowie
- XVII Rajd pieszy Dnia Ziemi w BPK
29.05.2017r.  Nieborów
19.05.2017r. Skierniewice
OSIR, WORD, Dyrekcja BPK, WODN Skierniewice, Komenda Policji,
SP 4 Skierniewice, osoby współpracujące
Zarząd Oddziału LOP w Łowiczu
Prezes / Wiceprezes, członkowie
Zarządu Okręgu LOP,
Opiekunowie SK LOP, Komisje Konkursowe
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
8.
Obchody Dnia Ochrony Środowiska

05.06.2017r.
Nadleśnictwo  Skierniewice
WODN Skierniewice, finał XIII Turnieju  Wiedzy Przyrodniczej
Zarząd Okręgu
M. Bazylak
Opiekunowie SK LOP
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
9.
Obchody Dni Ochrony Przyrody:  Dni Lasu,  Święto Drzewa
19-24.10.2017r.
10.10. 2017r.
Nadleśnictwo  Skierniewice
Zarząd Okręgu 
Opiekunowie SK LOP
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
10.
Organizacja  XIII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych
21.03.2017r.
21.04.2017r.
05.06.2017r.
Nadleśnictwo  Skierniewice
WODN Skierniewice
Zarząd Okręgu
M. Bazylak
Opiekunowie SK LOP
Powołanie Komisji Konkursowej
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
11.
X Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura  zaklęta w  leśnych wersach”
31.12.2017r.
WODN Skierniewice,
LO im. B. Prusa w Skierniewicach
Prezes  Zarządu Okręgu
Komisja Konkursowa
Materiały do Biuletynu
Wydanie almanachu
12.
Konkursy przyrodniczo - ekologiczne dla przedszkoli

IV, V, IX 2017r.
Przedszkola Nr 1, Nr 3, Nr 8, Nr 10 w Skierniewicach,
Przedszkole ZPO w Nieborowie
ZO LOP, Opiekunowie Przedszkolnych Kół LOP
Komisje Konkursowe
Materiały do Biuletynu
Co echo niesie po bolimowskim lesie?, Dzień Niezapominajki.
13.
 XII Okręgowy Konkurs fotograficzny Fotonatura

30.11.2017r.
Nadleśnictwo Skierniewice
WODN Skierniewice
Dyrekcja BPK Skierniewice
ZO LOP
Opiekunowie SK LOP
Komisja Konkursowa
Materiały do Biuletynu Informacyjnego, Wystawy prac uczniów
14.
Akcja „Sprzątanie Świata”
- segregacja baterii
IX 2017r.
Cały rok
UM Skierniewice
Organizacja Odzysku Reba
ZO LOP
Opiekunowie SK LOP
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
15.
Opracowanie i druk Biuletynu Informacyjnego Nr 13
II – X / 2017r.
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Zespół redakcyjny
Prezes ZO LOP
 Druk Biuletynu Informacyjnego
16.
Obchody 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Polsce i rejonie działania Zarządu Okręgu  w Skierniewicach
Cały rok
X 2017r.
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP,  instytucje współpracujące
PWSZ w Skierniewicach
ZO LOP w Skierniewicach
Opiekunowie SK LOP

Zebranie materiałów
17.
Przeprowadzenie XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las”
IX –  XI / 2017r.
Szkolne koła LOP
ZO LOP
Opiekunowie SK LOP
Komisja Konkursowa
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
18.
Wycieczki do CEPL i Arboretum
w Rogowie, Ogród Botaniczny w Powsinie i  Łodzi , Ogród Zoologiczny w Łodzi
Cały rok
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Koordynacja ZO LOP
 K. Zbierska
Sprawozdania z wycieczek, materiały do Biuletynu Informacyjnego
19.
Zakup  i  rozprowadzenie wśród członków LOP wydawnictw  Ligi, 
Cały rok
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP Udostępnianie zbiorów bibliotecznych  ZO LOP ( Przyroda Polska) 
ZO LOP
Opiekunowie SK LOP
Przekazanie materiałów podczas imprez środowiskowych
20.


Publikacje w „Przyrodzie Polskiej”
i innych wydawnictwach ekologicznych.
Cały rok
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Opiekunowie SK LOP
Członkowie ZO LOP
Zamieszczanie artykułów w  Przyrodzie Polskiej
21.

Rozprowadzenie historii ZO LOP
w Skierniewicach
09.01. 2018r.
ZO LOP w Skierniewicach
Opiekunowie SK LOP
Byli członkowie ZO LOP
Prezes ZO LOP
Spotkanie z zasłużonymi członkami ZO LOP w Skierniewicach
22.


 Organizacja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego w Rawie  Maz. Bioróżnorodność mojej okolicy
19.04.2017r.
Oddział LOP Rawa
Szkolne Koła LOP Maz.

Prezes Zarządu  Oddziału LOP  w Rawie Maz.,
Opiekunowie SK LOP
Prezentacja prac, materiały do Biuletynu Informacyjnego
23.

Współpraca  z PWSZ
w Skierniewicach -  
konferencje i warsztaty

Cały rok
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Skierniewicach
Opiekunowie SK LOP
Członkowie ZO LOP
Wykłady i  warsztaty  dla opiekunów i uczniów szkolnych kół LOP

24.
Współpraca  z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym
w Skierniewicach - rajdy piesze, projekty edukacyjne,  konferencje i warsztaty, obchody 90-lecia Ligi


Cały rok
Dyrekcja i pracownicy
ZPKWŁ w Łodzi
ZO LOP w Skierniewicach
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
25.

Udział w Forum Ekologicznym w Zduńskiej Woli
X /XI 2017r.
Oddział LOP Łowicz
Szkolne Koła LOP
Prezes  Zarządu Oddziału LOP w Łowiczu
Materiały do Biuletynu Informacyjnego
26.
Współudział w IX Festiwalu Nauk PWSZ w Skierniewicach

27 - 28.05.2017r.
PWSZ w Skierniewicach
Różnorodność dla przyszłości, promocja Ligi podczas Pikniku Rodzinnego
Prezes, Wiceprezes
Zarządy Oddziałów  LOP
Opiekunowie SK LOP
Udział w organizacji Pikniku Rodzinnego

27.
Pomoc w realizacji wniosków o dofinansowanie zadań edukacji ekologicznej
Cały rok
Szkolne Koła LOP  z terenu  działania Okręgu
Prezes ZO LOP
Opiniowanie podjętych zadań
28.
Zajęcia terenowe w ramach szkolenia zawodowego nauczycieli
IX 2017r.
Szkolne Koła LOP  z terenu  działania Okręgu
Prezes ZO LOP
Opiekunowie SK LOP
Organizacja grup szkolnych
Plan zamierzeń ZO LOP w Skierniewicach został zatwierdzony uchwałą Zarządu  Okręgu w dniu 19.12.2016.