Z A P R O S Z E N I E - dla Opiekuna Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody z terenu Oddziału LOP w Łowiczu


Z A P R O S Z E N I E

dla
Opiekuna Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody
z terenu Oddziału LOP w Łowiczu

Prezes Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach oraz Prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Łowiczu, zapraszają na konferencję nt. „Rola lokalnych społeczności w ochronie przyrody”, która odbędzie się w dniu 10.03.2015r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Dzierzgówku.
Wykład poprowadzi dr Anna Traut - Seliga, dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych PWSZ w Skierniewicach.

O godz. 13:00 omówione zostaną zadania dla Szkolnych Kół LOP z terenu powiatu łowickiego, w tym organizacja rajdu.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

                                                                                          Z poważaniem

mgr Bolesław Kowalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku 

                                              mgr Ewa Wieczorek – Prezes Zarządu Oddziału LOP w Łowiczu

mgr Iwona Leśniewicz – Prezes ZO LOP w Skierniewicach