Warsztaty edukacyjne w PWSZ w Skierniewicach „Biogospodarka szansą dla regionu?” - 14.12.2016r.

Warsztaty edukacyjne w PWSZ w Skierniewicach
„Biogospodarka szansą dla regionu?” - 14.12.2016r.


14 grudnia 2016r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach , Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował warsztaty o możliwościach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o odnawialne źródła energii – i nie tylko! Biogospodarka szansą dla regionu? Polityka klimatyczna i wynikająca z niej gospodarka niskoemisyjna to nie tylko inwestycje w skali kraju, to nie tylko hasła ekspertów ochrony środowiska i wytyczne Unii Europejskiej. To również działania, które można realizować lokalnie i czerpać z nich wymierne korzyści. W spotkaniu udział wzięli Pan Ryszard Gajewski, Prezes Polskiej Izby Biomasy oraz Pan Wojciech Łukaszek, ekspert w dziedzinie bioelektrowni.
W warsztatach udział wzięli członkowie SK LOP w LO im. B. Prusa w Skierniewicach, podczas zajęć:
  • Zaprezentowane zostały korzyści jakie niesie za sobą transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
  • Omówiono technologie odnawialnych źródeł energii, które można stosować na skalę lokalną i indywidualną.
  • Wskazano korzyści jakie można czerpać z zastosowania technologii zwiększających efektywność energetyczną i które z nich najlepiej wybrać.
Zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu wykorzystania biomasy, opowiedzą o poniesionych nakładach, możliwych źródłach dofinansowania i zyskach z podjętych inwestycji.