zaproszenie - Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody ZO LOP w Skierniewicach - 18.02.2017

Z A P R O S Z E N I E
Opiekun Szkolnego Koła
Ligi Ochrony Przyrody ZO LOP w Skierniewicach

Z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody,
Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach organizuje spotkanie
z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP, na które serdecznie zaprasza

Cel spotkania:
  • integracja środowiska działaczy LOP;
  • podsumowanie działalności Zarządu Okręgu LOP w 2016r.,
  • przedstawienie planu zamierzeń Zarządu Okręgu LOP na 2017r.,
  • wymiana informacji i opinii o aktualnych problemach ochrony przyrody oraz funkcjonowania Szkolnych Kół LOP.
Uczestnicy: członkowie Zarządu Okręgu LOP, członkowie i opiekunowie Szkolnych Kół LOP, zaproszeni goście.
Miejsce i termin: Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach,
18.02.2017r., godz. 900

Proponowany porządek i przebieg spotkania:
1.      Otwarcie, powitanie gości i pozostałych przybyłych.
2.      Słowo wstępne: przedstawienie celu i porządku spotkania, przedstawienie członków ZO LOP, przyjęcie porządku obrad  (Prezes ZO LOP).
3.      Powołanie protokolanta oraz Komisji wniosków.
4.      Wręczenie odznaczeń Ligi Ochrony Przyrody – Prezes i Wiceprezes ZO LOP w Skierniewicach.
5.      Omówienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych w 2016r. (Wiceprezes ZO LOP  p. D. Wójcik ) oraz prezesi Zarządu Oddziałów w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu.
6.      Referat wprowadzający, Jubileusz 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody 2018, p. Janina Pietrzak, członek Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach.
7.      Sesja warsztatowa – zaplanowanie obchodów 90-lecia Ligi na dzień 9 stycznia 2018r. w okręgu skierniewickim ( dyskusja w Oddziałach LOP,  prezesi z działaczami, ustalenie formy obchodów).
8.      Informacja o bieżącej działalności ZO LOP w Skierniewicach:
-          stan organizacyjny i finansowy Okręgu (p. I. Leśniewicz), wpłaty 1% na rzecz ZO LOP w Skierniewicach (członek ZO LOP  p. K. Zbierska),
-          Informacja o głównych zamierzeniach ZO LOP w 2017r. (p. I. Leśniewicz).
-          organizacja XIII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej (członek ZO LOP  p. M. Bazylak),
-          organizacja XVII  Rajdu Dnia Ziemi (p. P. Legięcki,  p. A. Wenus).
9.      Podsumowanie konkursu „Mój Las" w roku szkolnym 2016/2017, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (p. D. Wójcik,  p.  K. Zbierska).
10.  Podsumowanie konkursu „ Fotonatura” w roku szkolnym 2016/17, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
(p. D. Wójcik,  p. K. Zbierska).
11.  Podsumowanie konkursu „Literatura zaklęta w leśnych wersach" w roku szkolnym 2016/17, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród  (p. E. Masny, p. D. Wójcik).
12.  Dyskusja, wnioski.
13.  Zakończenie spotkania (ok. godz. 1230 ).
                                                                     
                                                                     Z poważaniem
                                                                        Prezes Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach
      mgr Iwona Leśniewicz