Przyrodniczy Konkurs fotograficzny „Przyroda ziemi rawskiej”


Przyrodniczy Konkurs  fotograficzny

„Przyroda ziemi rawskiej”


Dnia 22 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu fotograficznego „Przyroda ziemi rawskiej”.
Cele konkursu:
·        ukazanie piękna i bogactwa przyrodniczego miejsca swojego zamieszkania,
·        uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody,
·        rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci
i młodzieży,
·        promocja powiatu rawskiego poprzez fotografię przyrodniczą.

Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach wiekowych i adresowany do członków szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody. W konkursie wzięło udział 105 uczniów z 17 szkół w powiecie rawskim, w tym:
·         54 uczniów ze szkół podstawowych,
·         14 uczniów z gimnazjów,
·         37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Walewska
i Magdalena Stolarek – pracownice Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przyznało następujące nagrody:

Kategoria I – szkoły podstawowe – klasy I – III:
I miejsce: Mikołaj Janus – Szkoła Podstawowa 2 w Rawie Mazowieckiej
II miejsce: Oliwia Stefańska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie 
III miejsce: Izabela Jakubiak – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starej Wsi
III miejsce: Aleksandra Ostrowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie 

Kategoria II – szkoły podstawowe – klasy IV – VI:
I miejsce: Oliwia Gębicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej 
II miejsce: Dawid Łączkowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej
II miejsce: Aleksandra Lesiak – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej 
III miejsce: Natalia Duczek – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starej Wsi 
III miejsce: Roksana Słomka – Szkoła Podstawowa w Pukininie 


Kategoria III – gimnazja: 
I miejsce: Alicja Piotrowska – Gimnazjum im. Władysława Ciasia w Zespole Szkół w Regnowie 
II miejsce: Krystian Kowara – Gimnazjum im. Władysława Ciasia w Zespole Szkół w Regnowie 
II miejsce: Aleksandra Przyborek – Gimnazjum nr 2 im. H. Konopackiej w Rawie Mazowieckiej 
III miejsce: Paulina Magiera – Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach 

Kategoria IV – szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce: Michał Fronc – LO w ZSP im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
I miejsce: Katarzyna Pięczek – LO w ZSO w Rawie Mazowieckiej
II miejsce: Sylwia Bąkowska – LO w ZSP im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
II miejsce: Amelia Laskowska – ZSP w Białej Rawskiej
III miejsce: Kinga Łaposek – LO w ZSO w Rawie Mazowieckiej
III miejsce: Sylwia Matysiak – ZS – CEZiU w Rawie Mazowieckiej

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!