Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2016


Plan zamierzeń Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2016

L.p.
Zamierzenie
Termin realizacji
Jednostki współdziałające
Odpowiedzialny za realizację
Uwagi
1.
Posiedzenia Zarządu Okręgu LOP
w Skierniewicach

II ,VI, XII ,wg potrzeb
ZG LOP w Warszawie
Samorządy gmin i miast
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Zatwierdzenie planu zamierzeń
na 2016r.
2.
Obchody Dnia LOP
09.01.2016r.
Radio RSC, lokalna prasa
Prezes Zarządu
Opiekunowie SK LOP
Udzielenie wywiadu,
artykuły do gazet
3.
Organizacja spotkania ZO LOP
 z opiekunami Szkolnych Kół LOP
06.02.2016r. g.930
Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
w Skierniewicach

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Współpraca członków Zarządu
i opiekunów SK LOP

4.
Wystąpienie do Urzędu Miasta Skierniewice z wnioskiem o dofinansowanie zadań  w 2016r.
II 2016r.
Miasto Skierniewice
Prezes ZO LOP
K. Zbierska
Złożenie wniosku
5.
Wystąpienie do WFOŚ i GW
w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadań w 2016r.
II 2016r.
WFOŚiGW w Łodzi
Prezes ZO LOP
K. Zbierska
Złożenie wniosku
6.
Wystąpienie do gmin i powiatów
z wnioskami o dofinansowanie.
Cały rok
Samorządy gmin i miast
Zarząd Okręgu LOP
Opiekunowie SK LOP
Urząd Gminy Skierniewice
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
7.
Obchody Dnia Ziemi
- XVI Rajd pieszy Dnia Ziemi w OSW w Skierniewicach
- XVI Rajd pieszy w Nieborowie
03.06 2016r.


30.05.2016r.
OSIR, WORD, Dyrekcja BPK, WODN Skierniewice, Komenda Policji,
SP 4 Skierniewice, osoby współpracujące
Zarządu Oddziału LOP w Łowiczu

Prezes i Wiceprezes, członkowie
Zarządu Okręgu LOP,
Opiekunowie SK LOP
Materiały do biuletynu
8.
Obchody Dnia Ochrony Środowiska
08.06.2016r.
Nadleśnictwo  Skierniewice
WODN Skierniewice
Zarząd Okręgu
M. Bazylak
Opiekunowie SK LOP
Materiały do biuletynu
9.
Obchody Dni Ochrony Przyrody:
- Dni Lasu
- Święto Drzewa

19-24.10.2016r.
10.10. 2016r.

Nadleśnictwo  Skierniewice

Zarząd Okręgu 
Opiekunowie SK LOP
Materiały do biuletynu

10.
Organizacja  XII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych
25.03.2016r.
25.04.2016r.
08.06.2016r.
Nadleśnictwo  Skierniewice
WODN Skierniewice
Zarząd Okręgu LOP
M. Bazylak
Powołanie Komisji Konkursowej
Materiały do biuletynu
11.
Konkurs poetycki „Literatura 
Zaklęta w leśnych wersach” – VIII edycja
IX 2015 – III 2017r.
WODN Skierniewice, Gimnazjum Nr 1 Skierniewice, LO im. B. Prusa w Skierniewicach
Prezes i Wiceprezes Zarządu Okręgu
E. Masny
Materiały do biuletynu
Wydanie almanachu
12.
Konkursy przyrodniczo - ekologiczne dla przedszkoli

Cały rok
Przedszkola Nr 3 i 8 w Skierniewicach
Zarząd Okręgu LOP
Materiały do biuletynu
Dzień Niezapominajki.
13.
Konkurs fotograficzny:
„FotoNatura” – X edycja
„Rośliny zielne dziko rosnące”
IX - X 2016r.
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa  Skierniewice, Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów Rawa Maz.
Prezes i Wiceprezes Zarządu Okręgu

Materiały do biuletynu
Wystawy prac uczniów
14.
Akcja „Sprzątanie Świata”
- segregacja baterii
Wrzesień
Cały rok
UM Skierniewice
Organizacja Odzysku Reba
Zarząd Okręgu  LOP

Materiały do biuletynu
15.
Opracowanie i druk Biuletynu
Nr 12 ZO LOP w Skierniewicach

II – X 2016r.
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Zespół redakcyjny
I. Leśniewicz
D. Wójcik
Redagowanie i wydruk Biuletynu
16.
Zakup i rozprowadzenie wśród członków LOP wydawnictw LOP (kalendarze, plansze itp.)
cały rok
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Zarząd Okręgu  LOP


17.
Przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu „Mój Las”
IX – 15 XI 2016r.
Szkolne koła LOP
Zarząd Okręgu  LOP

Materiały do biuletynu
18.
Wycieczki do CEPL i Arboretum
w Rogowie, Ogród Botaniczny w Powsinie i  Łodzi , Ogród Zoologiczny w Łodzi
Cały rok
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Zarząd Okręgu  LOP


Koordynacja
 K. Zbierska
19.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych ( Przyroda Polska)  ZO LOP
Cały rok
Wszyscy zainteresowani
Zarząd Okręgu  LOP
Opiekunowie SK LOP
Siedziba Zarządu Okręgu  LOP
w Skierniewicach

20.


Publikacje w „Przyrodzie Polskiej”
i innych wydawnictwach ekologicznych.
Cały rok
Przedszkolne i Szkolne Koła LOP
Opiekunowie SK LOP

Członkowie ZO LOP
21.

Opracowanie historii ZO LOP
w Skierniewicach

 II 2016r.
ZG LOP w Warszawie
Zarząd Okręgu  LOP
E. Krawiec D. Wójcik,
E. Górska
Spotkanie z zasłużonymi członkami ZO LOP w Skierniewicach
22.


Współpraca z Kuratorium  Oświaty w Łodzi Delegatura
w Skierniewicach
Cały rok
 Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach
Prezes i Wiceprezes
Zarządu Okręgu LOP
Prezentacja prac, udział
w konkursach, w ewaluacji zewnętrznej
23.

Współpraca  z PWSZ
w Skierniewicach 
Cały rok
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Skierniewicach
dr Anna Traut - Seliga
Wykłady i  warsztaty  dla opiekunów szkolnych kół LOP
i uczniów szkół
24.

Udział w Forum Ekologicznym organizowanym  przez ZS  Nr 4
w Skierniewicach
VI – X 2016
Dyrekcja ZS Nr 4 w Skierniewicach
Prezes 
Zarządu Okręgu LOP,
Opiekunowie SK LOP
Wykłady dla uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgiomnazjalnych  miasta i powiatu  skierniewickiego
25.
Współudział w organizacji VIII Festiwalu Nauk PWSZ w Skierniewicach
22.05.2016r.
godz. 1300 - 1500
PWSZ w Skierniewicach
Oddziały LOP w Łowiczu, Rawie Maz.
i Skierniewicach
Prezes i Wiceprezes
Zarząd Okręgu LOP
Opiekunowie SK LOP
Udział w organizacji Pikniku Rodzinnego
„Natura i zdrowie z Ligą Ochrony Przyrody”
26.
Pomoc w realizacji wniosków o dofinansowanie zadań edukacji ekologicznej
Cały rok
Szkolne Koła LOP  z terenu  działania Okręgu
Prezes
Zarządu Okręgu  LOP

Opiniowanie podjętych zadań
27.
Zajęcia terenowe w ramach szkolenia zawodowego nauczycieli
IX 2016r.
Szkolne Koła LOP  z terenu  działania Okręgu
Prezes i Wiceprezes
Zarząd Okręgu  LOP
Opiekunowie SK LOP
Organizacja zajęć terenowych
Plan zamierzeń ZO LOP w Skierniewicach został zatwierdzony uchwałą Zarządu  Okręgu w dniu 8.12.2015 r.