Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi


Zadanie: Edukacja Ekologiczna
Nazwa Zadania: Edukacja ekologiczna w Szkolnych i Przedszkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody
Wartość całkowita zadania: 35,800.00
Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 23,300.00
Opis działań edukacyjnych w zakresie realizacji zadania.

Realizowany program Edukacji Ekologicznej obejmuje następujące elementy:

1. Konkursy - organizacja, rozstrzygniecie oraz nagrodzenie laureatów i osób wyróżniających:
- X Turniej Wiedzy Przyrodniczej (marzec – czerwiec 2014r.),
- Z okazji „ Dnia Ziemi” (maj 2014r.) organizowane są  konkursy: plastyczny, graficzny, w postaci odpowiedzi ustnej z wiedzy ekologicznej,  zawody sportowe realizowane podczas  XIV Rajdu Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej,
- Konkursy dla przedszkoli z okazji obchodów Dnia Ziemi oraz Dni Lasu i Zadrzewień ( kwiecień – maj 2014r.),
- Konkurs „Fotonatura” IX edycja ( wrzesień – październik ),
- Ogólnopolski konkurs ”Mój Las” XXVIII edycja ( wrzesień – styczeń ),
- VII Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura  zaklęta  w leśnych wersach” ( wrzesień – styczeń 2015r.)

Zakup nagród w konkursach obejmuje: książki, dyplomy, sprzęt turystyczny i sportowy (kompasy, śpiwory, busola, koszulki, piłki, plecaki, tarcze, komplety do tenisa, itp.), optyczny i fotograficzny (lupy, albumy, aparaty fotograficzne itp.), artykuły szkolne (długopisy, kredki, piórniki, etui, przyborniki, tornistry itp., sprzęt  komputerowy pendrive, mysz, płyty CDR, klawiatura), gry ekologiczne.

2. Wycieczki, zajęcia edukacyjne dla członków kół LOP dotyczące zagadnień przyrodniczych, biologicznych i leśnych (opłaty przewodników, bilety wstępu, koszty zajęć edukacyjnych, koszty przewozu uczestników) do:
- Leśnego Zakładu Doświadczalnego  SGGW ( Arboretum  i Alpinarium ) w Rogowie – wyjazd ( kwiecień - czerwiec 2014r.),
- Centrum  Edukacji  Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie  (zajęcia dydaktyczne w terenie - zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna ( kwiecień - czerwiec 2014r.),
- Ogrodu Botanicznego w Powsinie - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym (wrzesień - październik 2014r.),
- Ogrodu Botanicznego w Łodzi  - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni (kwiecień - czerwiec 2014r.),
- Ogrodu Zoologicznego w Łodzi - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Zoologicznymi (wrzesień - październik 2014r.).

Uczestnikami wycieczek będzie młodzież i dzieci szkolnych oraz przedszkolnych kół LOP wraz z opiekunami. Wycieczki są formą nagrody dla najlepiej pracujących Szkolnych Kół LOP oraz kół nowopowstających. W trakcie wycieczek będą odbywać się zajęcia edukacyjne, podczas których młodzież  wykorzysta swoją wiedzę w dyskusji,  dokładniej  zapozna się
z florą i fauną .

3. Opracowanie i druk broszury z okazji X Jubileuszowego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej, format A-5, kolorowa okładka wraz ze zdjęciami. Redakcją i grafiką biuletynu zajmuje się zespół redakcyjny składający się z członków Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach.

Wydanie zawierać będzie materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach terenowych przez nauczycieli edukacji przyrodniczej. Zawarte treści będą pomocne w realizacji szkolnych programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową z zakresu ochrony przyrody.  Przyczynią się do rozwijania i pogłębiania zainteresowań  przyrodniczych  młodzieży oraz przyczyniają się do kształtowania postaw prośrodowiskowych.

4. Zakup materiałów dydaktyczno-informacyjnych:
- kalendarzyków, w których zawarto informacje dotyczące m.in. ochrony przyrody
w poszczególnych miesiącach w ciągu roku kalendarzowego wręczane młodzieżowym członkom Ligi,
- plansz o tematyce ekologiczno – przyrodniczej,
- encyklopedii wiedzy biologicznej i przyrodniczej, atlasów i kluczy do oznaczania gatunków, przewodników przyrodniczych jako materiały dydaktyczne dla Szkolnych i Przedszkolnych  Kół LOP do wykorzystania na zajęciach z edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Zakupione materiały dydaktyczno-informacyjne są bardzo pomocne w realizacji szkolnych programów nauczania z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijają i pogłębiają zainteresowania  przyrodnicze  młodzieży oraz przyczyniają się do kształtowania postaw prośrodowiskowych.

5.Zakup materiałów biurowych i papierniczych w celu prowadzenia działalności organizacyjnej dla realizowanych zadań edukacji ekologicznej oraz prowadzenia biura.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl