Wyniki etapu szkolnego XII TWP 2016

Wyniki  XII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej 2016r.
- etap szkolny

W etapie szkolnym XII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej, który odbył się
23 marca 2016 roku, wzięli udział uczniowie następujących szkół:


L.p.

Nazwa szkoły
Liczba uczniów etapu szkolnego
Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu  miejsko - gminnego
1.
SP Dzierzgówek
13
4
2.
SP Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie 
w Skierniewicach
65
10
3.
SP Nr 4 Rawa Mazowiecka
60
8
4.
SP im. Jana Pawła II w Dąbrowicach
13
4
5.
Zespół Szkół im. Ks. St. Konarskiego
w Skierniewicach
36
7
6.
SP Jeżów
16
2
7.
SP Biała Rawska
18
9
8.
SP Regnów
30
3
9.
SP Domaniewice
22
4
10.
SP Mastki
15
3
11.
SP Bąków Górny
14
4
12.
SP Łaguszew
12
0
13.
SP Nowy Dwór
18
2
14.
SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w ZS w Lubani
17
1
15.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Boguszycach
30
2
16.
SP Nr 1 Rawa Mazowiecka
33
7
17.
SP Pachy
16
4
18.
SP Nr 2 Rawa Mazowiecka
im. Marii Konopnickiej
30
7
19.
SP im. Jana Pawła II w Lesiewie
32
9
20.
SP Pukinin
8
3
21.
SP Trzcianna
21
2
22.
SP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach
41
4
23.
SP Babsk
11
3
24.
SP Stara Wieś
15
3
25.
SP  Niedźwiada
15
1
26.
SP im. Jana Pawła II  Godzianów
13
2
27.
SP  Seligów
3
3
28.
SP Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego
w Skierniewicach
14
3
29.
SP w Stachlewie
18
1
30.
SP Żyrardów
19
10

Łącznie
646
125

Etap miejsko - gminny odbył się  25 kwietnia 2016r.  w następujących szkołach:
  • SP Nr 2 Skierniewice – koordynator p. Agnieszka Czarnota;  godz.15.00
  • SP Domaniewice– koordynator p. Jadwiga Wojcieszek;  godz. 10.00
  • SP Lesiew – koordynator p. Monika Malczewska;  godz. 12.00
  • ZSO w Boguszycach– koordynator p. Mariusz Bazylak;  godz. 09.00
  • SP w Żyrardowie – koordynator p. Małgorzata Świetlik;  godz. 09.00