X Edycja Konkursu „Fotonatura” 2015r.


X Edycja Konkursu „Fotonatura” 2015r.


W konkursie udział wzięło 91 uczniów z 16 szkół (11 szkół gimnazjalnych i 5 szkół ponadgimnazjalnych), którzy nadesłali łącznie 270 zdjęć.

Jury przyznało następujące miejsca:
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Oliwia Gębicz, Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, opiekun Katarzyna Węglewska.
II miejsce - Michalina Strach, Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, opiekun Katarzyna Węglewska.
II miejsce - Kinga Ornafa, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Boguszycach, opiekun Mariusz Bazylak.
II miejsce -  Julia Gębicz, Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, opiekun Katarzyna Węglewska.
III miejsce - Julia Fydrych, Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, opiekun Katarzyna Węglewska.
III miejsceJulia Lipska, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Boguszycach, opiekun Mariusz Bazylak.
III miejscePatrycja Gałusa, Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach, opiekun Anna Krysicka.

Wyróżnienia:
 1. Amelia Latoszewska - Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach, opiekun Renata Kubik.
 2. Patrycja Skała - Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach, opiekun Renata Kubik.
 3. Joanna Ryłek - Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach, opiekun Renata Kubik.
 4. Mikołaj Kołodziński - Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich, opiekun Elżbieta Górska
 5. Julia Matysiak - Gimnazjum im. Władysława Ciasia w ZS w Regnowie, opiekun Agnieszka Miller.
 6. Ewelina Matysiak - Gimnazjum im. Władysława Ciasia w ZS w Regnowie, opiekun Agnieszka Miller.
 7. Jakub Cyper – Gimnazjum Nr 2 w ZSSO w Skierniewicach, opiekun Ewa Kaniewska.
 8. Zuzanna Jabłońska - Publiczne Gimnazjum w Błędowie, opiekun Elżbieta Miedzianowska.
 9. Mateusz Olesiński - Publiczne Gimnazjum w Błędowie, opiekun Elżbieta Miedzianowska.
 10. Przemysław Sęk – Gimnazjum Nr 2 w ZSSO w Skierniewicach, opiekun Ewa Kaniewska.
 11. Julia Kierner – Gimnazjum Nr 2 w ZSSO w Skierniewicach, opiekun Ewa Kaniewska.
 12. Kinga Wieprzkowicz - Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, opiekun Maria Klimiuk.
 13. Kamila Piotrowicz - Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, opiekun Maria Klimiuk.
 14. Wojciech Łoś - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, opiekun Janina Pietrzak.
 15. Joanna Mroczkiewicz - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, opiekun Janina Pietrzak.


Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Aleksandra Bielenin, Klasyczne Liceum Ogólnokształcące
im. ks. St Konarskiego w Skierniewicach,
II miejsce - Kacper Wasiak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Maz., opiekun Urszula Mazurkiewicz,
II miejsce - Bartek Świstak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Maz., opiekun Urszula Mazurkiewicz,
II miejsce - Daria Woszczyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Maz., opiekun Urszula Mazurkiewicz,
III miejsce - Paulina Ścibor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, opiekun Ewa Wieczorek,
III miejsce - Zuzanna Wiśniewska, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, opiekun Alicja Wilanek,
III miejsceAlicja Piotrowska, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, opiekun Agnieszka Kałucka.

Wyróżnienia:
1.    Adrianna Wieczorek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, opiekun Ewa Wieczorek, Jarosław Drabik.
2.    Natalia Bonecka -  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, opiekun Alicja Wilanek.
3.    Joanna Sobstel - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, opiekun Alicja Wilanek.
4.    Natalia Bliźniewska – Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, opiekun Iwona Leśniewicz.
5.    Aleksandra Sulma - Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, opiekun Ewelina Malińska.
6.    Izabella Karwat– Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, opiekun Ewelina Malińska.
7.    Szymon Bielenin - Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego
w Skierniewicach.
8.    Sylwia Bąkowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, opiekun Urszula Mazurkiewicz.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody: artykuły szkolne artykuły fotograficzne i komputerowe.