VIII Okręgowy Konkurs Literacki 2015r.


VIII Okręgowy Konkurs Literacki 2015r.
 „Literatura zaklęta w leśnych wersach”

Uczestnicy nadesłali 30  utworów, w tym wiersze i opowiadania. Opiekę merytoryczną sprawowali nauczyciele poszczególnych szkół biorących udział w konkursie. Spośród nadesłanych utworów wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach, przyznano także wyróżnienia.
I. Kategoria szkół podstawowych:
Utwory prozatorskie:
Komisja postanowiła przyznać  tylko pierwszą nagrodę w tej kategorii.
I miejsce - „Uratowany orzeł”, Tymoteusz Kosiorek, Szkoła Podstawowa w Popowie.
Wyróżnienia:
1. „ Dawno, dawno temu…” - Magdalena Machałowska,  Zespół Szkół w Regnowie.
2. „ Biwak” – Klaudia Fiszlak, Szkoła Podstawowa w Dziurdziołach.   

Utwory poetyckie:
I miejsce - „Leśny znachor”, Gabriela Kosiorek,  Szkoła Podstawowa w Popowie.
II miejsce -  „Muzyka lasu”, Anna Placek, Szkoła Podstawowa w Makowie.
III miejsce - „Uroki lasu”, Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej.
.Wyróżnienia:
1 .„Las” -  Dawid Sobczak, Szkoła Podstawowa w Regnowie.
2. „Chciałabym” - Magdalena Machałowska, Zespół Szkół w Regnowie.
3. „Grzybobranie” oraz „Rozmowa” - Weronika Ozimek, Szkoła Podstawowa w Makowie.

II. Kategoria  gimnazjów:
Utwory prozatorskie:
I miejsce – „Moje słońce”, Natalia Stefańska Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
II miejsce – „Leśna wędrówka Adasia”, Paulina Przanowska,  Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim
Nie przyznano  wyróżnień.

Utwory poetyckie:
Nie przyznano żadnej nagrody ze względu na brak konkurencji.

Przyznano natomiast następujące wyróżnienie:
„Leśne bajki” - Natalia Stefańska, Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

III. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
Utwory prozatorskie:
Komisja nie przyznała nagród i wyróżnień z powodu braku utworów.

Utwory poetyckie:
W kategorii utworów poetyckich Komisja nie przyznała nagród.

Przyznano  wyróżnienia:
1.       „Przyjaciel” – Karolina Rosak, LO im. B. Prusa w Skierniewicach.
2.       Cykl wierszy – Agata Stokwisz, LO im. B. Prusa w Skierniewicach.
3.       „Głusza a nasza dusza” Joanna Tracz, LO im. B. Prusa w Skierniewicach.  .

Komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej za przewodnik „Spacerkiem po parku w Białej Rawskiej”.