XI Turniej Wiedzy Przyrodniczej

XI Turniej Wiedzy Przyrodniczej

dla uczniów Szkolnych Kół LOP klas IV – VI szkół podstawowychEtap szkolny Turnieju odbędzie się  w dniu 20 marca 2015r. (piątek)

Przesłany przez Komisję Konkursową test drogą elektroniczną, należy przeprowadzić w szkołach
20 marca 2015r.
Nad prawidłowością przebiegu etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa (2-3 osoby z Rady Pedagogicznej powołane przez Dyrektora Szkoły), która kopiuje odpowiednią ilość testów i dokonuje ich oceny według załączonego klucza w tym samym dniu.
Czas pisania testu 40 minut.
Wyniki ( protokół ) przekazujemy do ZO LOP w Skierniewicach do 25 marca 2015r. drogą elektroniczną.  Etap miejsko - gminny Turnieju odbędzie się  w dniu 24 kwietnia 2015r.(piątek)

Uczniowie zakwalifikowani z I etapu, wezmą udział w etapie miejsko – gminnym.  Test wiedzy i sprawdzian umiejętności odbędzie się w wyznaczonej szkole.

Dla dokonania oceny prac powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel miasta lub gminy oraz chętni opiekunowie Szkolnych Kół LOP. Koordynator kopiuje odpowiednią ilość testów, organizuje czas i poczęstunek dla uczniów w trakcie oczekiwania na wyniki turnieju a wyniki przesyła do ZO LOP w Skierniewicach do 30 kwietnia 2015r.


Etap okręgowy Turnieju odbędzie się  w dniu 2 czerwca 2015r. (wtorek)

Etap okręgowy przeprowadzony zostanie 2 czerwca 2015r. na terenie Nadleśnictwa Skierniewice.
Konkurs przeprowadzony będzie w formie zabawowej, sprawdzającej umiejętności i wiadomości uczniów. Zakwalifikowani uczniowie z etapu miejsko – gminnego ( finaliści ) przyjeżdżają z opiekunem SK LOP do Nadleśnictwa Maków w Uroczysku Zwierzyniec.
Nad wyłonieniem laureatów czuwać będzie Komisja Konkursowa.