Europejski Dzień Krajobrazu w Skierniewicach - 20.10.2016r.

Europejski Dzień Krajobrazu w Skierniewicach - 20.10.2016r.


20 października to data podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, dlatego też z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ten dzień ogłoszono Dniem Krajobrazu.
W Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach uczniowie klas pierwszych, drugich
i trzecich uczestniczyli w prelekcji pani Agnieszki Pruszkowskiej pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na krajobraz, który stanowi ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach. Prelegentka wskazała na negatywne przykłady zmian krajobrazu, np. rozproszenie zabudowy, reklamy, dzikie składowiska odpadów, obce gatunki roślin, zabudowa odbiegająca charakterem od lokalnej. Spotkanie zakończyło się wymianą poglądów na temat pozytywnych i negatywnych zmian w krajobrazie.