Opis zadania ZO LOP Skierniewice w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi 2016


Zadanie: „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” – EDYCJA 2016

Nazwa Zadania: Edukacja ekologiczna w Szkolnych i Przedszkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody na terenie województwa łódzkiego
Wartość całkowita zadania: 56,000.00
Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 32,000.00
Opis działań edukacyjnych w zakresie realizacji zadania:
Realizowany program Edukacji Ekologicznej obejmuje następujące elementy:
 1. Konkursy - organizacja, rozstrzygnięcie oraz nagrodzenie laureatów i osób wyróżniających się:
  • XII Turniej Wiedzy Przyrodniczej (marzec – czerwiec 2016r.),
  • Z okazji „ Dnia Ziemi” (maj/czerwiec 2016r.) organizowane są konkursy: przyrodniczo-sprawnościowy, graficzny z zastosowaniem techniki komputerowej, plastyczno-przyrodniczy, wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, zawody sportowe realizowane podczas XVI Rajdu Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej na terenie Skierniewic i Nieborowa,
  • Konkursy dla przedszkoli z okazji obchodów Dnia Ziemi oraz Dni Lasu i Zadrzewień ( kwiecień – maj 2016r.),
  • Konkurs „Fotonatura” XI edycja ( wrzesień – październik 2016r. ),
  • Ogólnopolski konkurs ”Mój Las” XXX edycja ( wrzesień – styczeń 2016/17r.) ,
  • VIII Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura zaklęta w leśnych wersach” ( wrzesień – styczeń 2016/17r.)
 2. Zakup nagród w konkursach obejmuje: książki, dyplomy, sprzęt turystyczny i sportowy (kompasy, śpiwory, busola, koszulki, piłki, plecaki, tarcze, komplety do tenisa, itp.), optyczny i fotograficzny (lupy, albumy, aparaty fotograficzne itp.), artykuły szkolne (długopisy, kredki, piórniki, etui, przyborniki, tornistry itp., sprzęt komputerowy, pendrive, mysz, płyty CDR, klawiatura), gry ekologiczne.

 3. Wycieczki, zajęcia edukacyjne dla członków kół LOP dotyczące zagadnień przyrodniczych, biologicznych i leśnych (opłaty przewodników, bilety wstępu, koszty zajęć edukacyjnych, koszty przewozu uczestników) do:
  • Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW (Arboretum i Alpinarium) w Rogowie – wyjazd ( kwiecień - wrzesień 2016r.),
  • Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie (zajęcia dydaktyczne w terenie - zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna ( kwiecień - wrzesień 2016r.),
  • Ogrodu Botanicznego w Powsinie - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym (wrzesień - październik 2016r.),
  • Ogrodu Botanicznego w Łodzi - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni (kwiecień - czerwiec 2016r.),
  • Ogrodu Zoologicznego w Łodzi - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Zoologicznymi (wrzesień - październik 2016r.),
  • Rezerwatu Niebieskie Źródła k/ Tomaszowa Maz. (kwiecień - czerwiec 2016r.),
 4. Uczestnikami wycieczek będzie młodzież i dzieci Szkolnych oraz Przedszkolnych Kół LOP wraz z opiekunami. Wycieczki są formą nagrody dla najlepiej pracujących Szkolnych Kół LOP oraz kół nowopowstających. W trakcie wycieczek będą odbywać się zajęcia edukacyjne, podczas których młodzież wykorzysta swoją wiedzę w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, dokładniej zapozna się z rodzimymi gatunkami flory i fauny.

 5. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkolnych i Przedszkolnych Kół LOP do wykorzystania na zajęciach z edukacji przyrodniczej i ekologicznej:
  • plansze edukacyjne, gry dydaktyczne o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, dotyczące ochrony środowiska życia człowieka,
  • encyklopedie wiedzy biologicznej i przyrodniczej z zakresu z zakresu ochrony powietrza oraz szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie ludzi,
  • atlasy i klucze do oznaczania gatunków, przewodniki przyrodnicze.
 6. Zakupione materiały dydaktyczno-informacyjne są bardzo pomocne w realizacji szkolnych programów nauczania z zakresu ochrony przyrody oraz przyczynią się do rozwijania zainteresowań przyrodniczych i pasji fotograficznych uczniów, propagowania kultury słowa oraz promowania młodych twórców poezji w ramach edukacji regionalnej, czytelniczo – medialnej oraz obywatelskiej. Rozbudzą potrzebę kontaktu z przyrodą, wyrobią poczucie współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze oraz pozwolą zapoznać się z różnymi formami ochrony środowiska.