Projekt edukacyjny „Ochrona czynna gniewosza plamistego w BPK” - 26.10.2016r.

Projekt edukacyjny „Ochrona czynna gniewosza plamistego w BPK” - 26.10.2016r.


Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych gniewoszy plamistych, które zostały stwierdzone w ostatnich latach przez mieszkańców wsi Wólka Łasiecka na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz wzmocnienie jego populacji.

Uzyskane efekty realizowanego projektu:
  • wybudowanie 3 sztucznych kryjówek (z karp korzeniowych uzupełnionych gałęziami, konarami, darnią i kamieniami polnymi), które służą nie tylko gniewoszom, ale również innym gadom, a także owadom,
  • wykonanie tablicy edukacyjno-informacyjnej zawierającej: informacje o projekcie (cele, zadania, finansujący zadanie), opis biologii gatunku i siedliska, porównanie cech charakterystycznych gadów występujących na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz fotografiami; tablica (z racji ograniczenia środków) została wykonana z plastyku i zawieszona na ogrodzeniu działki przy drodze gminnej we wsi Wólka Łasiecka, w sąsiedztwie jednej ze sztucznych kryjówek dla gniewoszy,
  • wzrost świadomości pozostałych mieszkańców wsi, a także turystów, którzy zapoznają się z treścią tablicy,
  • zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony gadów u słuchaczy Radia Łódź, czytelników Tygodnika ITS,
  • aktywizacja osób biorących udział w projekcie,
  • propagowanie, przez osoby biorące udział w projekcie, form zagospodarowania własnego terenu w sposób sprzyjający ochronie przyrody (m.in.: kompostownik, pozostawianie dzikich fragmentów terenu, zróżnicowane zadrzewienie, budki dla ptaków, domki dla owadów).
W dniu 26 października 2016r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa
w Skierniewicach oraz studenci kierunków Ogrodnictwo oraz Zarządzanie Obszarami Wiejskimi PWSZ w Skierniewicach, brali udział w zajęciach terenowych odbywających się w Wólce Łasieckiej. Spotkanie było równocześnie podsumowaniem projektu ochrony czynnej gniewosza plamistego w Bolimowskim Parku Krajobrazowym zrealizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Skierniewicach i Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia rozpoczęły się od prelekcji pani Agnieszki Pruszkowskiej dotyczącej gadów występujących w Polsce oraz sposobów ich rozpoznawania, czynników wpływających na ich niską liczebność i metod ochrony. Uczniowie mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowane stanowiska dla węży zwane „gniewoszówkami”. Gniewosz plamisty zwany miedzianką należy do gatunku pod ochroną, często bywa mylony ze żmiją zygzakowatą.