Spotkanie z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP - 13.02.2015


Z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody,
Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach organizuje spotkanie
z członkami i opiekunami Szkolnych Kół LOP, na które serdecznie zaprasza
Cel spotkania:
  • integracja środowiska działaczy LOP;
  • podsumowanie działalności Zarządu Okręgu LOP w 2014 r.,
  • przedstawienie planu zamierzeń Zarządu Okręgu LOP na 2015 r.,
  • wymiana informacji i opinii o aktualnych problemach ochrony przyrody oraz funkcjonowania Szkolnych Kół LOP.
Uczestnicy:członkowie Zarządu Okręgu LOP, członkowie i opiekunowie Szkolnych Kół LOP, zaproszeni goście.
Miejsce i termin: Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach,
21.02.2015r., godz. 930

Proponowany porządek i przebieg spotkania:
1.      Otwarcie, powitanie gości i pozostałych przybyłych.
2.      Słowo wstępne: przedstawienie celu i porządku spotkania, przedstawienie członków ZO LOP,
przyjęcie porządku obrad (prezes ZO LOP). Występ artystyczny członków Przedszkolnego Koła LOP
z Przedszkola Nr 3 w Skierniewicach.
3.      Powołanie protokolanta oraz komisji wniosków.
4.      Wręczenie odznaczeń Ligi Ochrony Przyrody – prezes i wiceprezes ZO LOP w Skierniewicach.
5.     Referat wprowadzający " Żywność a genetyka - oddziaływanie wzajemne" wygłosi
dr n. med. Joanna Soin, pracownik PWSZ w Skierniewicach.
6.     Omówienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych w 2014r. (wiceprezes ZO LOP D. Wójcik)
oraz prezesi Zarządu Oddziałów w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu.
7.      Informacja o bieżącej działalności ZO LOP w Skierniewicach:
      -          stan organizacyjny i finansowy Okręgu (I. Leśniewicz), wpłaty 1% na rzecz ZO LOP
      w Skierniewicach (członek ZO LOP  K. Zbierska),
      -          organizacja XI Turnieju Wiedzy Przyrodniczej (członek ZO LOP  M. Bazylak),
      -          organizacja XV Rajdu Dnia Ziemi (I. Leśniewicz).
8.     Podsumowanie konkursu „Mój Las" w roku szkolnym 2013/2014, ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród (K. Zbierska, D. Wójcik).
9.      Podsumowanie konkursu „ Fotonatura” w roku szkolnym 2013/14, ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród (K. Zbierska, D. Wójcik).
10. Podsumowanie konkursu „Literatura zaklęta w leśnych wersach" w roku szkolnym 2013/14,
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (E. Masny, D. Wójcik).
11.  Informacja o głównych zamierzeniach ZO LOP w 2015 r. (I. Leśniewicz). Dyskusja
oraz wymiana doświadczeń i opinii dotyczących funkcjonowania Szkolnych
Kół LOP  (opiekunowie kół) oraz zaproszeni goście.
12.  Sprawy różne.
13.  Zakończenie spotkania (ok. godz. 1300 ).

                                                                     Z poważaniem

                                                                  Prezes ZO LOP w Skierniewicach
                                                                                                                      mgr Iwona Leśniewicz